AtiPACS

AtiPACS projemiz bir PACS projesidir. PACS (Picture Archiving and Communication Systems=Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemleri) medikal görüntülerin taşınması ve saklanması ile ilgili bir standarttır. 
Tıbbi görüntüleme cihazları DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) formatında görüntü üretir. PACS sistemi sağlık sektöründe kullanılan, DICOM formatındaki medikal görüntülerin taşınması ve arşivlenmesi yöntemidir. Tıbbi görüntüler hastane veya tıbbı görüntüleme yapan yerden doktor-hastanın ekranına taşınır. 
Uzman hekim/radyolog görüntüleri sesli olarak yorumlayarak siteme kaydeder. Bu kayıtlar tıbbi sekreterin ekranına taşınır. Tıbbi sekreter AtiPACS sayesinde doktorun yorumunu rapora dönüştürerek hastane sistemine gönderir.
AtiPACS sayesinde yeterli uzman hekimi olmayan hastane veya tıbbi görüntüleme merkezleri görüntülerini online olarak yorumlattırma imkanına sahip olur. 
AtiPACS işgücü ve teknik donanımın daha efektif kullanılmasını sağlayarak ülke ekonomisine katma değer üretir.